Stap 1: foto maken met Print Screen

  

Elk toetsenbord heeft een Print Screen-knop. Deze kunt u herkennen aan de tekst Print Screen óf PrtScn met daaronder SysRq. De naam geeft al aan dat u hiermee een schermafbeelding kunt maken.

 
 • Druk op de Print Screen-knop zodra u iets op het scherm ziet waarvan u een foto wilt maken. Het is alsof er niets gebeurt, maar op de achtergrond heeft Windows het volledige beeld opgeslagen op het tijdelijke prikbord (het Klembord).
 

Tip: eventueel kunt u tijdens het indrukken van Print Screen ook op Alt-toets drukken. Dan wordt alleen het voorste venster gefotografeerd.

    

Stap 2: afbeelding opslaan

  

We gaan de schermafbeelding opslaan met behulp van Paint, het standaard tekenprogramma dat aanwezig is in elke Windows-versie. De mogelijkheden van Paint zijn beperkt, maar ruim voldoende om een goede schermafbeelding te bewaren of printen.

 
 • Start Paint via Starten > Alle programma's > Bureau-accessoires > Paint (klik in Windows 8.1 op het Startscherm op de tegel Paint en in Windows 10 op Starten> Alle apps > Accessoires > Paint).
 •  
 • Plak de afbeelding in Paint met de sneltoets Ctrl+V. 
 •  
 • De schermafbeelding verschijnt in beeld. Klik in Windows Vista en Windows 10 op Bestand > Opslaan. Klik in Windows 7 of 8.1 op de knop links naast het tabblad 'Start' > Opslaan.
 •  
 • Navigeer naar de map waarin u de afbeelding wilt opslaan. 
 •  
 • Typ een naam voor de schermafbeelding achter 'Bestandsnaam'.
 •  
 • Klik achter 'Opslaan als' op het naar beneden wijzende pijltje.
 •  
 • Er opent een keuzemenu. Klik op JPEG > Opslaan om de afbeelding op te slaan.
 

091115_OpslaanAls

 

Tip voor Windows 8.1 en 10
In Windows 8.1 en 10 kan het sneller.

 
 • Houd de Windows-toets ingedrukt en druk op de Print Screen-toets.
 •  
 • Het scherm knippert en de afbeelding wordt automatisch opgeslagen in de map 'Schermopnamen' in de map 'Afbeeldingen'.